DRENTSE GEMEENTEN

CMO STAMM heeft voor 7 Drentse gemeenten het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 uitgevoerd. In al deze gemeenten is nagenoeg dezelfde vragenlijst, met 47 items, voorgelegd aan een steekproef van Wmo-cliënten. In totaal zijn hiervoor bijna 6.500 personen aangeschreven; ruim 2.500 cliënten hebben de vragenlijst op papier of digitaal ingevuld.

Heel kort samengevat is de uitkomst van het onderzoek dat bijna vier van de vijf Wmo-cliënten positieve ervaringen rapporteren met het contact met de gemeente, de kwaliteit van de ondersteuning en het effect van de ondersteuning op hun leven. In vergelijking met vorig jaar zijn de uitkomsten over de hele linie iets gunstiger. Wat opvalt is dat veel meer Wmo-cliënten dit jaar tevreden zijn over het contact met de gemeente en ook over de deskundigheid van de medewerkers en de gekozen oplossing.

 

1 Het contact

2 De ondersteuning

3 Het effect

Tevredenheid over het contact

Mantelzorg

Kies uw gemeente