GRONINGSE GEMEENTEN

Het Sociaal Planbureau Groningen heeft voor 17 Groningse gemeenten het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 uitgevoerd. In al deze gemeenten is dezelfde vragenlijst, met 47 items, voorgelegd aan een steekproef van Wmo-cliënten. In totaal zijn hiervoor ruim elf duizend personen aangeschreven; bijna vijfduizend hebben de vragenlijst op papier of digitaal ingevuld.

Heel kort samengevat is de uitkomst van het onderzoek dat bijna vier op de vijf Wmo-cliënten positieve ervaringen rapporteren met het contact met de gemeente, de kwaliteit van de ondersteuning en het effect van de ondersteuning op hun leven. In vergelijking met vorig jaar zijn de uitkomsten over de hele linie iets gunstiger. Wat opvalt is dat veel meer Wmo-cliënten dit jaar tevreden zijn over het contact met de gemeente en ook over de deskundigheid van de medewerkers en de gekozen oplossing.

 

1 Het contact

2 De ondersteuning

3 Het effect

Tevredenheid over het contact

Mantelzorg

KIES UW GEMEENTE